Referater

Det ny Havredal

Foreningsfællesskabet Ligeværd

Bliv medlem

Foreningen


Har dit barn bøvl med tal og bogstaver i skolen?

Har du bemærket at dit barn udvikler sig lidt langsommere og lidt anderledes end sine søskende og kammerater ?

 

Bemærker du at dit barn har vanskeligheder i skolen med indlæring ?

 

Er fritiden et problem ?

 

Er du lidt bekymret, når du spekulerer på dit barns fremtid:

· Om skolegang

· Om uddannelse

· Om arbejdsliv

· Om fritid

· Om familieliv

Kunne du tænke dig at dele dine tanker med andre

som har stået i samme situation?

 

Landsforeningen Ligeværd

En landsdækkende forening hvis formål er at fremme

ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med

særlige behov begrundet i boglige, indlærings-,

og funktionsmæssige vanskeligheder.

Foreningen arbejder for, at samfundet rummer

ligeværdige muligheder for den enkelte.

 

Vi er en lokalforening

under den landsdækkende forening "Landsforeningen Ligeværd"

- Se bestyrelsen her.

 

I foreningen arbejder vi bl.a. for:

· Bedre uddannelsestilbud

· Fritidsaktiviteter

· Bo- og arbejdstilbud

· Møder og foredrag for forældre og fagfolk

· Større offentlig forståelse

Enhver som sympatiserer med foreningens formål

kan optages som medlem.

 

Skole og aktiviteter for bogligt svage elever

I de senere år er der oprettet flere skoler for bogligt svage elever.

Praktiske efterskoler og praktiske uddannelses steder.

 

Lokalforeningen Ligeværd Viborg

har medvirket til Uddannelse:

Oprettelse af 2 uddannelsessteder for vores unge.

· Havredal Den praktiske Landbrugsskole tlf. 86 66 22 30

· Grøn Servicemedhjælperuddannelse på Havredal gl. Skole tlf. 86 66 22 68

Begge skoler tilbyder en 3 årig medhjælperuddannelse,

hvor der efterfølgende forsøges at sikre et job.

 

Fritid:

Oprettelse af et oplysningsforbund,

som tilbyder fritidsundervisning indenfor:

· Musik

· EDB

· Værksted

· Kreative emner

Etableret Café og Værested på Havredal gl. Skole.

Caféen drives af frivillige og er åben for alle lokalforeningens

medlemmer, samt andre som har lyst til at deltage.

 

Rejser og kurser:

· Weekend-kurser

· Sommerhøjskole

· Rejser

· Skiture

 

Der arrangeres desuden:

· Festival

· Temadage

· Foredrag

· Kurser

 

Nærmere oplysninger:

Havredal gl. Skole . Ulvedalsvej 30-34 . 7470 Karup J

Tlf. 86 66 22 68 . Fax. 86 66 28 31

E-mail: post@hgs.dk . www.hgs.dk

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015

Hjemmesiden bliver

Løbende opdateret, web design er udført af

Rasmus Vesterager, Det ny Havredal 81 11 22 70.